Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Amasya Ticaret ve Sanayi Odası
YOZGAT TSO

Amasya İlinin Yeni Pazarlara Açılımı Eğitim Programı

Amasya İlinin Yeni Pazarlara Açılımı Eğitim Programı
Bu haber 24 Aralık 2004 - 12:21 'de eklendi ve 410 kez görüntülendi.

Başvuru Sahibi:

AMASYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Proje adı:

Amasya İlinin Yeni Pazarlara Açılımı Eğitim Programı         

Proje başlangıç tarihi ve süresi:

24 Aralık 2004 – 12 Ay

Projenin amacı:

Projenin genel amaçları:

-     Üniversite mezunu veya en az iki yıl iş tecrübesine sahip lise mezunu işsizlerin Temel İngilizce, İş İngilizcesi, Bilgisayar ve stajla desteklenmiş mesleki eğitim ile gerek bilgi gerek bireysel gelişim açısından istihdama hazır hale getirilmeleri;

-     KOBİ’lerin dış pazarlara açılımında görev alacak işgücünün yetiştirilmesi;

-     İşsiz kesimin mesleki eğitim ile bilinçli olarak işgücüne kazandırılması sonucunda toplumsal gelişime katkıda bulunulması;

-     Kurumlar arasında edinilecek olan işbirliği ve ortak proje geliştirme deneyimlerinin, AB uyum sürecinde ortaya çıkacak diğer projelerde kullanılması;

-     Katılımcılar ile birlikte diğer hedef grupların eğitim destekçilerinin verdiği temel eğitimlerden yararlanmasını sağlayarak toplumsal katkının artırılması.

 

Projenin özel amaçları:

-     Amasya ilinde yaşayan üniversite mezunu veya en az iki yıl iş tecrübesine sahip lise mezunu işsizlerden oluşan 60+4 adet katılımcının, bu ilin SWOT analizi sonucunda belirlenmiş olan temel istihdam ihtiyaçları doğrultusunda, Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından Boğaziçi Üniversitesi’nin Uluslararası Ticaret ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümleri tarafından hazırlanmış eğitim programları çerçevesinde yetiştirilmesi;

-     AB’nin kadın işgücünün geliştirilmesi ve topluma entegrasyonunun sağlanması hedefleri doğrultusunda yararlanıcıların en az % 30’unun kadın adaylar arasından seçilmesi;

-     Eğitim programında yer alan 320 ders saatlik Temel İngilizce, İş İngilizcesi ve Bilgisayar eğitimleri ile öncelikle hedef kitlenin temel beceri ve yeteneklerinin artırılması;

-     Temel eğitim programlarının bitimi ve katılımcıların mesleki eğitim programlarına geçişlerinin ardından bilgisayar laboratuarlarında eğitim destekçileri tarafından Amasya iline açık olarak Temel Bilgisayar eğitimleri düzenlenmesi; bu yolla, bölgedeki kadınlar, özürlüler ve uzun süreli işsizler gibi hedef gruplara destek eğitim verilmesi;

-     Katılımcıların 30+2’şer kişilik gruplar halinde “Dış Ticaret” ve “E-İş Ortamı Geliştirme” konulu 168’er ders saatlik mesleki eğitimlere katılması; bu eğitimlerle, Amasya’da istihdam olanağı yaratan KOBİ’lerin dış pazarlara açılması hedefine katkıda bulunacak elemanların yetiştirilmesi;

-     Dış ticaret ve e-iş konularında verilecek ders içi seminerle en iyi deneyimlerin ve başarı hikayelerinin paylaşılması;  bu sayede KOBİ temsilcilerinin Amasya’da deneyimlerini aktarmalarının sağlanması;

-     Program sonunda Amasya iline açık olarak düzenlenecek “Avrupa Birliği KOBİ Politika ve Programları” ve “Çevre” konulu iki seminer verilmesi; böylece, yetiştirilmiş yeni işgücünün Amasya ilinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların temsilcileri ile de tanıştırılması;

-     Eğitim programı sonrasında destekleyici kurumlarda yapılacak olan bir aylık staj ile katılımcıların aldıkları eğitimin iş dünyasında uygulamasının yapılması;

-     Projenin eğitim ve staj aşamalarını başarıyla tamamlayarak sertifika alanlar arasından her iki alanın en başarılı katılımcısına Türk Alman Dostluk Derneği tarafından Almanya’da staj veya teknik gezi imkanı sağlanması;

-     Eğitim programı ve staj aşamalarını başarı ile tamamlayan katılımcıların en az %10’unun destekleyici kurumların girişimleri ile istihdam edilmeleri;

-     Projenin güncel proje akışını, eğitim materyallerini, proje gelişim sürecini ve ilgili raporları içeren bir portal oluşturulması; bu yolla, projenin Türkiye genelinde takip edilerek ileride yapılacak benzer projelerde model olarak kullanılmasının sağlanması;

-     Proje süresince eğitimin etkinliğini sağlamak üzere kurulan Proje Merkezi’nin, proje bitiminin ardından da projeye destek veren kurum ve kuruluşların altında faaliyetlerini sürdürmesi; bu projede kazanılan deneyimler, oluşturulan model ve kurulan altyapıyı kullanarak benzer projeler geliştirilebilmesi;

-     Amasya ilinde proje süresince kurumlar arasında kazanılmış olan işbirliği ve ortak proje geliştirme ve gerçekleştirme deneyiminin bölgenin “Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi” kapsamında gerçekleştireceği projelere yansıması.

 

Proje ortakları:

Boğaziçi Üniversitesi                                                                                                                                      Boğaziçi Üniversitesi Vakfı                                                                                                                               Amasya Turizm Derneği

Projenin hedef grupları ve faydalanan kurumlar:

Amasya İli’nde yaşayan, en az lise mezunu ve iki yıl iş deneyimi olan işsizler ile üniversite mezunu işsizlerdir.

Projenin fon aldığı program (AB Programı adı, Dünya Bankası kaynağı vb.):

AB / Etkin İş Piyasası Önlemleri İçin Hibe Planı

Projenin ana faaliyetleri:

1.Proje Ekibinin Oluşturulması ve Koordinasyonu

2.Proje Merkezi’nin Kurulması ve Tanıtımı

3.Eğitim Destek Ofisi’nin Kurulması

4.Proje Portalı’nın Hazırlanması ve Yayını

5.Yerel Eğitim Destekçilerinin Seçimi ve Oryantasyonu

6.Yararlanıcıların Seçimi

7.Temel İngilizce ve İş İngilizcesi Eğitimi’nin Verilmesi

8.Temel Bilgisayar Eğitimi’nin Verilmesi

9.Dış Ticaret Eğitimi’nin Verilmesi

10.E-İş Ortamı Geliştirme Eğitimi’nin Verilmesi

11.Seminerler Düzenlenmesi

12.Proje Değerlendirme Çalışmalarının Yapılması ve Raporlarının Sunulması

Proje bütçesi:

Eş finansman:

284.021,00 EURO

  64.977,00 EURO

Projenin uygulandığı bölgeler:

Amasya

Projenin somut çıktıları:

• Amasya İli’nde yaşayan en az lise mezunu ve iki yıllık iş deneyimi olan işsizler ile üniversite mezunu işsizlerden 60 yararlanıcının Boğaziçi Üniversitesi tarafından belirlenmesi ve böylece projenin gerek kişisel gerek bölgesel açıdan en yüksek faydayı sağlayacak yararlanıcı grup ile yürütülmesinin sağlanması;

• Hedef kitlelerden 60 yararlanıcının ve 4 eğitim destekçisinin toplam 320 ders saatlik Temel İngilizce ve İş İngilizcesi ile Temel Bilgisayar eğitimlerine katılarak beceri ve yeteneklerini arttırmaları; bu katılımcıların içinden oluşturulan ve herbiri 30 yararlanıcı ve 2 eğitim destekçisi içeren iki grup katılımcının “Dış Ticaret” ya da “E-İş Ortamı Geliştirme” konularından birinde 168 ders saatlik mesleki eğitim alarak bilgi ve beceri sahibi olmaları;

• Katılımcıların % 10’unun proje süresince edindikleri yeni becerilerden dolayı projeye destek veren kurum ve kuruluşlar tarafından istihdam edilmesi;

• 60 yararlanıcı ve 4 eğitim destekçisine bir aylık staj olanağı sağlanarak bilgi ve becerilerini uygulama olanağının sunulması;

• 4 kişiden oluşan eğitim destekçilerine oryantasyon eğitimi yapılarak projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması;

• Bir Proje Merkezi’nin kurulması ve 12 ay süreyle faal durumda tutulması; bu merkezin projenin bitiminden sonra da Belediye, Valilik ve Amasya Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteğiyle çalışmalarını sürdürmesi; Proje Merkezi’nin basın toplantısı, aylık elektronik haber bülteni gibi faaliyetlerle yerel topluma tanıtılması ve benimsetilmesi;

• İstanbul’da bir Eğitim Destek Ofisi’nin kurulması ve Amasya’daki eğitim programının en iyi şekilde yürütülebilmesi için gerekli destek hizmetlerin sağlanması

• Bilgisayar laboratuvarlarının kullanımı, seminerlere katılım, gönüllüler tarafından sağlanan istihdam danışma hizmetleri gibi halka açık faaliyetlerle projenin yerel topluma fayda getirmesinin sağlanması;

• Proje sonunda bir değerlendirme araştırması yapılarak projenin yerel toplum tarafından nasıl karşılandığının belirlenmesi;

• Temel eğitimlerin (Temel İngilizce, İş İngilizcesi, Temel Bilgisayar) eğitim materyallerinin 100, Dış Ticaret Eğitimi ve E-İş Ortamı Geliştirme Eğitimi eğitim materyallerinin 70, tüm seminerlerin notlarından derlenen kitapçığın 200 kopya olarak basılması ve dağıtılması

• Proje Merkezi’nde yürütülen çalışmaları tanıtan broşürlerin 500 kopya basılıp dağıtılması

İrtibat kişisi:

Dildar ÇETİN – Proje Koordinatörü

Başvuru Sahibi:

AMASYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Proje adı:

Amasya İlinin Yeni Pazarlara Açılımı Eğitim Programı         

Proje başlangıç tarihi ve süresi:

24 Aralık 2004 – 12 Ay

Projenin amacı:

Projenin genel amaçları:

-     Üniversite mezunu veya en az iki yıl iş tecrübesine sahip lise mezunu işsizlerin Temel İngilizce, İş İngilizcesi, Bilgisayar ve stajla desteklenmiş mesleki eğitim ile gerek bilgi gerek bireysel gelişim açısından istihdama hazır hale getirilmeleri;

-     KOBİ’lerin dış pazarlara açılımında görev alacak işgücünün yetiştirilmesi;

-     İşsiz kesimin mesleki eğitim ile bilinçli olarak işgücüne kazandırılması sonucunda toplumsal gelişime katkıda bulunulması;

-     Kurumlar arasında edinilecek olan işbirliği ve ortak proje geliştirme deneyimlerinin, AB uyum sürecinde ortaya çıkacak diğer projelerde kullanılması;

-     Katılımcılar ile birlikte diğer hedef grupların eğitim destekçilerinin verdiği temel eğitimlerden yararlanmasını sağlayarak toplumsal katkının artırılması.

 

Projenin özel amaçları:

-     Amasya ilinde yaşayan üniversite mezunu veya en az iki yıl iş tecrübesine sahip lise mezunu işsizlerden oluşan 60+4 adet katılımcının, bu ilin SWOT analizi sonucunda belirlenmiş olan temel istihdam ihtiyaçları doğrultusunda, Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından Boğaziçi Üniversitesi’nin Uluslararası Ticaret ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümleri tarafından hazırlanmış eğitim programları çerçevesinde yetiştirilmesi;

-     AB’nin kadın işgücünün geliştirilmesi ve topluma entegrasyonunun sağlanması hedefleri doğrultusunda yararlanıcıların en az % 30’unun kadın adaylar arasından seçilmesi;

-     Eğitim programında yer alan 320 ders saatlik Temel İngilizce, İş İngilizcesi ve Bilgisayar eğitimleri ile öncelikle hedef kitlenin temel beceri ve yeteneklerinin artırılması;

-     Temel eğitim programlarının bitimi ve katılımcıların mesleki eğitim programlarına geçişlerinin ardından bilgisayar laboratuarlarında eğitim destekçileri tarafından Amasya iline açık olarak Temel Bilgisayar eğitimleri düzenlenmesi; bu yolla, bölgedeki kadınlar, özürlüler ve uzun süreli işsizler gibi hedef gruplara destek eğitim verilmesi;

-     Katılımcıların 30+2’şer kişilik gruplar halinde “Dış Ticaret” ve “E-İş Ortamı Geliştirme” konulu 168’er ders saatlik mesleki eğitimlere katılması; bu eğitimlerle, Amasya’da istihdam olanağı yaratan KOBİ’lerin dış pazarlara açılması hedefine katkıda bulunacak elemanların yetiştirilmesi;

-     Dış ticaret ve e-iş konularında verilecek ders içi seminerle en iyi deneyimlerin ve başarı hikayelerinin paylaşılması;  bu sayede KOBİ temsilcilerinin Amasya’da deneyimlerini aktarmalarının sağlanması;

-     Program sonunda Amasya iline açık olarak düzenlenecek “Avrupa Birliği KOBİ Politika ve Programları” ve “Çevre” konulu iki seminer verilmesi; böylece, yetiştirilmiş yeni işgücünün Amasya ilinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların temsilcileri ile de tanıştırılması;

-     Eğitim programı sonrasında destekleyici kurumlarda yapılacak olan bir aylık staj ile katılımcıların aldıkları eğitimin iş dünyasında uygulamasının yapılması;

-     Projenin eğitim ve staj aşamalarını başarıyla tamamlayarak sertifika alanlar arasından her iki alanın en başarılı katılımcısına Türk Alman Dostluk Derneği tarafından Almanya’da staj veya teknik gezi imkanı sağlanması;

-     Eğitim programı ve staj aşamalarını başarı ile tamamlayan katılımcıların en az %10’unun destekleyici kurumların girişimleri ile istihdam edilmeleri;

-     Projenin güncel proje akışını, eğitim materyallerini, proje gelişim sürecini ve ilgili raporları içeren bir portal oluşturulması; bu yolla, projenin Türkiye genelinde takip edilerek ileride yapılacak benzer projelerde model olarak kullanılmasının sağlanması;

-     Proje süresince eğitimin etkinliğini sağlamak üzere kurulan Proje Merkezi’nin, proje bitiminin ardından da projeye destek veren kurum ve kuruluşların altında faaliyetlerini sürdürmesi; bu projede kazanılan deneyimler, oluşturulan model ve kurulan altyapıyı kullanarak benzer projeler geliştirilebilmesi;

-     Amasya ilinde proje süresince kurumlar arasında kazanılmış olan işbirliği ve ortak proje geliştirme ve gerçekleştirme deneyiminin bölgenin “Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi” kapsamında gerçekleştireceği projelere yansıması.

 

Proje ortakları:

Boğaziçi Üniversitesi                                                                                                                                      Boğaziçi Üniversitesi Vakfı                                                                                                                               Amasya Turizm Derneği

Projenin hedef grupları ve faydalanan kurumlar:

Amasya İli’nde yaşayan, en az lise mezunu ve iki yıl iş deneyimi olan işsizler ile üniversite mezunu işsizlerdir.

Projenin fon aldığı program (AB Programı adı, Dünya Bankası kaynağı vb.):

AB / Etkin İş Piyasası Önlemleri İçin Hibe Planı

Projenin ana faaliyetleri:

1.Proje Ekibinin Oluşturulması ve Koordinasyonu

2.Proje Merkezi’nin Kurulması ve Tanıtımı

3.Eğitim Destek Ofisi’nin Kurulması

4.Proje Portalı’nın Hazırlanması ve Yayını

5.Yerel Eğitim Destekçilerinin Seçimi ve Oryantasyonu

6.Yararlanıcıların Seçimi

7.Temel İngilizce ve İş İngilizcesi Eğitimi’nin Verilmesi

8.Temel Bilgisayar Eğitimi’nin Verilmesi

9.Dış Ticaret Eğitimi’nin Verilmesi

10.E-İş Ortamı Geliştirme Eğitimi’nin Verilmesi

11.Seminerler Düzenlenmesi

12.Proje Değerlendirme Çalışmalarının Yapılması ve Raporlarının Sunulması

Proje bütçesi:

Eş finansman:

284.021,00 EURO

  64.977,00 EURO

Projenin uygulandığı bölgeler:

Amasya

Projenin somut çıktıları:

• Amasya İli’nde yaşayan en az lise mezunu ve iki yıllık iş deneyimi olan işsizler ile üniversite mezunu işsizlerden 60 yararlanıcının Boğaziçi Üniversitesi tarafından belirlenmesi ve böylece projenin gerek kişisel gerek bölgesel açıdan en yüksek faydayı sağlayacak yararlanıcı grup ile yürütülmesinin sağlanması;

• Hedef kitlelerden 60 yararlanıcının ve 4 eğitim destekçisinin toplam 320 ders saatlik Temel İngilizce ve İş İngilizcesi ile Temel Bilgisayar eğitimlerine katılarak beceri ve yeteneklerini arttırmaları; bu katılımcıların içinden oluşturulan ve herbiri 30 yararlanıcı ve 2 eğitim destekçisi içeren iki grup katılımcının “Dış Ticaret” ya da “E-İş Ortamı Geliştirme” konularından birinde 168 ders saatlik mesleki eğitim alarak bilgi ve beceri sahibi olmaları;

• Katılımcıların % 10’unun proje süresince edindikleri yeni becerilerden dolayı projeye destek veren kurum ve kuruluşlar tarafından istihdam edilmesi;

• 60 yararlanıcı ve 4 eğitim destekçisine bir aylık staj olanağı sağlanarak bilgi ve becerilerini uygulama olanağının sunulması;

• 4 kişiden oluşan eğitim destekçilerine oryantasyon eğitimi yapılarak projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması;

• Bir Proje Merkezi’nin kurulması ve 12 ay süreyle faal durumda tutulması; bu merkezin projenin bitiminden sonra da Belediye, Valilik ve Amasya Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteğiyle çalışmalarını sürdürmesi; Proje Merkezi’nin basın toplantısı, aylık elektronik haber bülteni gibi faaliyetlerle yerel topluma tanıtılması ve benimsetilmesi;

• İstanbul’da bir Eğitim Destek Ofisi’nin kurulması ve Amasya’daki eğitim programının en iyi şekilde yürütülebilmesi için gerekli destek hizmetlerin sağlanması

• Bilgisayar laboratuvarlarının kullanımı, seminerlere katılım, gönüllüler tarafından sağlanan istihdam danışma hizmetleri gibi halka açık faaliyetlerle projenin yerel topluma fayda getirmesinin sağlanması;

• Proje sonunda bir değerlendirme araştırması yapılarak projenin yerel toplum tarafından nasıl karşılandığının belirlenmesi;

• Temel eğitimlerin (Temel İngilizce, İş İngilizcesi, Temel Bilgisayar) eğitim materyallerinin 100, Dış Ticaret Eğitimi ve E-İş Ortamı Geliştirme Eğitimi eğitim materyallerinin 70, tüm seminerlerin notlarından derlenen kitapçığın 200 kopya olarak basılması ve dağıtılması

• Proje Merkezi’nde yürütülen çalışmaları tanıtan broşürlerin 500 kopya basılıp dağıtılması

İrtibat kişisi:

Dildar ÇETİN – Proje Koordinatörü

Etiketler :
FOTO GALERİLER
EN SON YAYINLANANLAR
İLGİLİ FAALİYETLER
SON YAYINLAR