Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Amasya Ticaret ve Sanayi Odası
YOZGAT TSO
Sigortacılık Levha Kayıt Başvurularında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar

Kimler Sigortacılık Faaliyetinde Bulunabilir ?

 • 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereği; 14/4/2008 tarihi öncesinde sigortacılık faaliyetinde bulunan şahıslar; Dört Yıllık Yüksek öğretim Kurumlarının SİGORTACILIKLA ilgili bölümlerden mezun olanlardan mesleki deneyim şartı aranmamaktadır. en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar en az On Sekiz Ay, Bankacılık ve Sigortacılık , Risk Yönetimi ve aktüerya , ile ilgili yüksek okullardan mezun olan ve iki yıllık mesleki deneyim sahibi kişiler SEGEM Belgeleri olmak kaydıyla sigortacılık faaliyetinde bulunabilirler.

2016 Yılı Levhaya Kayıt Ücreti Ne Kadar ?

 • Uygunluk Belgesi başvurusu kabul edilen Sigorta Acenteleri için TOBB ödenmesi gereken Levha kayıt ücretinin 10.000,-TL (On Bin TL), 2016 yılı levha aidatı ise 75,00 -TL (Yetmiş Beş TL) olarak belirlenmiştir.

Segem Nedir? Ne Amaçlar ? Nasıl Alabilirim ?

 • Sigortacılık Eğitim Merkezi, sigorta sektörüne yönelik mesleki nitelik taşıyan eğitim ve sınav organizasyonlarının tek bir çatı altında yürütülmesi amacıyla kurulan segem 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 19 uncu maddesiyle zorunlu kılınan sigorta acenteleri teknik personel eğitimi yapar. Bu amaçla, Teknik personellik şartlarına haiz kişiler tarihi ve programı Müsteşarlıkça üç ay önceden duyurularak ve en az üç yılda bir beş iş gününü geçmemek üzere verilecek temelsigortacılık eğitimine tabi tutulur ve eğitimi takiben yalnızca eğitim konularını kapsayan sınav yapmaya yetkilidir. Eğitimi  tamamlayan şahıslar sertifika almaya  hak kazanır. Eğitimi süresi içerisinde eğitim almamış olan teknik personelin faaliyeti bu eğitimi tamamlanıncaya kadar durdurulur. Eğitim programı ve başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiler, Sigortacılık Eğitim Merkezi internet sayfasında  (www.segem.org.tr) ayrıca yayımlanır

Sigorta Şirketine(Ltd/Aş) Kimler Müdür Olabilir ?

 • 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereği; 14/4/2008 tarihi öncesinde sigortacılık faaliyetinde bulunan şahıslar; Dört Yıllık Yüksek öğretim Kurumlarının SİGORTACILIKLA ilgili bölümlerden mezun olanlardan mesleki deneyim şartı aranmamaktadır. en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar en az On Sekiz Ay, Bankacılık ve Sigortacılık , Risk Yönetimi ve aktüerya , ile ilgili yüksek okullardan mezun olan ve iki yıllık mesleki deneyim sahibi kişiler SEGEM Belgeleri olmak kaydıyla sigorta şirketlerinde müdür olarak görev yapabilirler.

Teknik Personel Kimdir ? Bir Teknik Personel Acentelik Açabilir Mi ?

 • 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereği; En az lise veya dengi okul mezunu, sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinden en az Bir yıl mesleki deneyim kazanmış olan kişiler ve 2 yıllık Bankacılık ve Sigortacılık , Risk Yönetimi ve aktüerya ile ilgili yüksek okullardan veya dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar veya 14/4/2008 tarihi öncesinde sigortacılık faaliyetinde bulunan kişiler mesleki deneyim şartı aranmadan teknik personel olarak görev yapabilir.

 • Ancak ;14/4/2008 tarihi öncesinde sigortacılık faaliyetinde adına veya tüzel kişilik bünyesinde müdür olarak görev yapan şahıslar; en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık Bankacılık ve Sigortacılık , Risk Yönetimi ve aktüerya ilgili yüksek okullardan mezun olan ve iki yıllık mesleki deneyim sahibi kişiler şahısları adına veya tüzel kişilik tesis etmek suretiyle acentelik faaliyetinde bulunabilirler.

Bir Sigorta Firmasında Aranan Asgari Fiziki Şartlar Nelerdir ?

 • 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendine istinaden Sigorta Acenteleri İcra Komitesi tarafından alınan Karar uyarınca, Bir sigorta acentesi merkezi veya şubesinin; Müstakil bir bina veya iş merkezi içerisinde; fiziki olarak ayrılmış, müstakil bir girişe sahip, başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bir mekân olması ve bu mekânda münhasıran sigorta acenteliği faaliyeti yürütülüyor olması, Kullandığı telefon ve internet bağlantı hizmetine ilişkin faturalarının sigorta acentesi veya şube ise şube müdürü adına kayıtlı bulunması. En az birer adet bilgisayar, yazıcı ve faks cihazının bulunuyor olması, İnternet bağlantısı bulunması ve sigortacılık işlemleri için Statik IP kullanılması zorunludur.

Hangi Şartlarda Levhaya Kaydım Askıya Alınır ?

 • Başvuru sahibi levhaya kaydının gerçekleşmesinden sonra yine altı ay içerisinde bir sigorta şirketinden acentelik almak ve levha kaydına acenteliğini eklemesi gerekir. Aksi taktirde levha kaydı askıya alınır. Ayrıca Tobb Levha Yıllık Aidatlarını 3 yıl üst üste ödemeyen Acentelerin kaydı da askıya alınır.

Yıllık Levha Aidat Ücreti Ne Kadardır ? Ödemeyi Nereden Ve Nasıl Yapabilirim ?

Sigorta Firmalarında Yapılan Değişiklikler Ne Kadar Süre İçerisinde Bildirilmesi Gerekir?

 • 14/04/2008 Tarihli Sigorta Acenteleri Yönetmeliği gereği; Acenteler, bu Yönetmelikte aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya; sigorta şirketleri ise, acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri, değişikliği takiben en geç üç iş günü içinde, Levhaya işlenmek üzere TOBB’a bildirir.

Adres Değişikliğinde Ne Yapmalıyım ?

 • Yapılan adres değişikliğinin Ticaret Sicil Memurluğu’ nca tescilini müteakip asgari fiziki şart denetiminin yapılarak levhaya kaydedilir.

Ip Değişikliğinde Ne Yapmalıyım ?

 • Güncel unvan ve statik IP gösterir internet servis sağlayıcıdan alınan onaylı evrak ile odamıza başvurulur.

Sigortacılık Faaliyetinde Bulunmak İçin Asgari Sermaye Miktarı Ne Kadardır?

 • (Tüzel kişi acenteler için asgari sermaye miktarı türüne göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla 50.000.- TL dir. (Bu miktarın en az %50’si için aranan nakde kolay dönüşebilir yatırım araçları kapsamına her türlü menkul ve menkul kıymet , geriye kalan %50’lik kısmına ise gayrimenkul de dahil olmak üzere her türlü mal varlığı girmektedir.) Gerçek Kişilerin beyan edecekleri mal varlıkları bu miktarın altında olamaz. Bu tutar acentelere aracılık edilen yıllık pirim tutarının %4’ünden aşağı olamaz)

Sigorta Firmalarında Ortak, Yetkili Ve Yönetici Kavramları Ne Anlam İfade Etmektedir?

 • 1-Ortaklar dışındaki personel için kadrolu olmak şartı aranacaktır.

 • 2-Anonim Şirketlerde “Yetkililer” tanımı, yönetim ve denetim kurulu üyeleri veya denetçiler ile imzaya yetkili kişileri kapsamakta olup, yönetim kurulu üyesi olmayan ortaklar bu kapsama girmemektedir.

 • 3-“Yöneticiler” tanımı ile,  Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişi yetkililerinden şirketi sigorta işlemleri bakımından temsil ve ilzama yetkili olanlar kastedilmektedir.

Levhada Kayıtlı Acentelerin Şube Açma Şartları Nelerdir ; 

 • Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin merkez için en az 300.000.-TL ve her bir şube için en az 25.000.-TL sermayeye sahip olmaları gerekir. Şube açmaksızın sadece mesafeli satış yapmak isteyenler için asgari sermaye de 300.000.-TL’dir. Şube açarak teşkilatlanan veya mesafeli satış yapan acenteler, yılsonları itibariyle satışına aracılık ettikleri prim tutarının en az %4’ü kadar özkaynağa sahip olmak zorundadır.

 • Bu tutar her durumda 300.000.-TL’den az olamaz. İlave sermaye ihtiyacının ortaya çıkması halinde, eksik kalan sermaye en geç ilgili yılın Haziran ayı sonuna kadar tamamlanır.

 • Asgari ödenmiş sermaye ile beyan edilecek malvarlıklarının en az %50’sinin nakit, mevduat ya da devlet iç borçlanma senedi gibi nakde kolay dönüşebilir yatırım araçlarından oluşması gerekir. Ayrıca,

Aşağıdaki Tabloda Sigorta Acentesi Çalışanları Öğrenin Düzeyi ve Asgari Mesleki Deneyim

 • Süreleri Belirtilen Şartları Sağlayan, Acentenin Merkezin’ de Bir Genel Müdür Bir Genel Müdür Yardımcısı ve Teknik Personel’den oluşması gerekmektedir. Her Şube İçinde Şube Müdürü ve Teknik Personel ’den oluşması gerekmektedir.


Aradığınız bilgileri bu sayfada bulabildiniz mi?
FOTO GALERİLER
EN SON YAYINLANANLAR
SON YAYINLAR