Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Amasya Ticaret ve Sanayi Odası
YOZGAT TSO
İş Makinesi Tescil Hizmetleri

İş Makinesinin Tanım ve Kapsamı Nedir?

 • İş makineleri, yol inşaatı ile, tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır

İş Makinesini Tescile Yetkili Kuruluşlar Hangileridir?

 • Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,
 • Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;
  a) Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,
  b) Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer Kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca tescilleri yapılır

İş Makinesinin Tescili Neden Zorunludur?

 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası'nın ilgili Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca, bütün motorlu araçlar ile ilgili Yönetmelik' te tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler

İş Makinesinin Satış ve Devirleri Nasıl Yapılır?

 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir. Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını 1 ay içinde tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

İş Makinesi Tescil Belgesi Düzenleme Evrakları Hangileridir?

 • Tescil belgesi düzenletmek üzere müracaatta bulunan firma veya şahısların müracaat sırasında ibraz etmeleri gereken evraklar:

A)İlk defa tescili yapılacak araçlar için;

 • Amasya Ticaret ve Sanayi Odası'na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden dilekçe
 • İş makinesinin sahiplik belgesi:
  a) Fatura (İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz)
  b) Veraset ilamı veya mahkemeden alınacak sahiplik belgesi. (a ve b de belirtilen belgelerden herhangi birinin aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir).
 • İş Makinesi sicil fişi.
 • Teknik belge (Makine Mühendisleri Odası'na kayıtlı bir makine mühendisi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış olacak)
 • Varsa resim, broşür, şekil çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dokümanlar,

B) Daha Önce Tescili yapılmış araçlar için;

 • Amasya Ticaret ve Sanayi Odası'na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden dilekçe
 • Noter satış sözleşmesi (Noter tarafından iptal edilen eski iş makinesi tescil belgesi sözleşmeye eklenecektir),
 • İş Makinesi sicil fişi.
 • Teknik belge (Makine Mühendisleri Odası'na kayıtlı bir makine mühendisi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış olacak)
FOTO GALERİLER
EN SON YAYINLANANLAR
SON YAYINLAR