Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Amasya Ticaret ve Sanayi Odası
YOZGAT TSO
2018 - Ticaret Sicili Harçları

TİCARET SİCİLİ HARÇLARI

27 Aralık 2019 tarihli 30991 2.Mükerrer sayılı Resmi Gazete ile 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:84) ile tespit edilen maktu harçlar, yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

C) Ticaret sicili harçları:
I. Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 405,60 .-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 1.163,80 .-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 2.622,50 .-TL

 

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 200,90 .-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 288,00 .-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 637,90 .-TL

 

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 200,90 .-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 288,00 .-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 637,90 .-TL

 

4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 78,20 .-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 113,30 .-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 200,90 .-TL

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

 

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1) 19,80 .-TL
2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105) 66,60 .-TL
FOTO GALERİLER
EN SON YAYINLANANLAR
SON YAYINLAR