Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Amasya Ticaret ve Sanayi Odası
YOZGAT TSO
Ticaret Sicil Müdürlüğü Genel İşlemler

Sicil Müdürlüğünün görevi; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5174 sayılı Odalar Kanunu ile ilgili tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince gerçek ve tüzel kişi tacirlerin Ticaret Siciline tescil, ilan, Oda kayıt işlemlerini yapmak, oluşturulan sicil dosyalarını saklamak ve bilgisayar ortamına aktarmak, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’nun yüklediği görevleri yerine getirmek, mevzuat uyarınca istenen belge ve bilgileri sicil kayıtlarına göre vermek şeklindedir.

  • Ticari işletmelerin kuruluşları için Türk Ticaret Kanunu’nun zorunlu kıldığı tescil, iş ve işlemlerini yerine getirmek.

  • İşletmelerin ticaret sicil dosyalarını arşivlemek ve her an kullanıma hazır tutmak.

  • İşletmelerin tescil edilmiş bulunan hususlarında meydana gelen tadilleri tescil etmek.

  • Çeşitli nedenlerle yaşamı sona eren işletmelerin sicil kayıtlarının terkinini sağlamak.

  • Yasalarda tanımlanan ticaret sicil defterlerini tutmak, tescili gerektiği halde başvuru yapılmayan işletmelerin re’sen tescil işlemlerini yapmak.

  • Kişilerin ve kuruluşların sicil dosyalarına ilişkin bilgi ve belge taleplerini karşılamak.

  • Ticaret sicil iş ve işlemlerini hızlı ve verimli yürütebilmek için gerekli tedbirleri almak.

  • Ticaret siciline ilişkin görüş ve öneri taleplerini hazırlamak..

FOTO GALERİLER
EN SON YAYINLANANLAR
SON YAYINLAR