Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Amasya Ticaret ve Sanayi Odası
YOZGAT TSO

Amasya - Avrupa Ticaret Ağı Projesi  

Amasya - Avrupa Ticaret Ağı Projesi  
Bu haber 01 Aralık 2008 - 12:43 'de eklendi ve 451 kez görüntülendi.

Başvuru Sahibi:

AMASYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Proje adı:

Amasya - Avrupa Ticaret Ağı Projesi  

Proje başlangıç tarihi ve süresi:

01 Aralık 2008 – 9 Ay

Projenin amacı:

Projenin Genel Amacı:

Amasya Ticaret ve Sanayi Odasının ilgili birimlerinin  dış ticaret konusunda kapasite artırımı amacıyla eğitimlerinin sağlanması, Oda bünyesinde bir dış ticaret departmanının kurulması, Amasya ve ilçelerindeki işletmelerin uluslararası firmalarla bir platformda buluşturulması, Amasya ilinin sanayi, tarım ve turizm sektörlerindeki yatırım potansiyelinin yurtiçi ve yurt dışı paydaşlarla ( Ticaret ve Sanayi Odaları, işletmeler, STK ve ilgili kamu ve özel kurumlar vs.) paylaşılması yoluyla Avrupa ve Türk iş dünyasının entegrasyonuna katkı sağlanmasıdır.

 

Projenin Özel Amacı:

Amasya ilinde ihracat potansiyeli yüksek olmasına rağmen yeterli şekilde ihraç edilemeyen ürünlerin belirlenerek tanıtımının yapılması  ve  ihracat potansiyelinin artırılması,

Özellikle 7500 yıllık tarihinin doğal sonucu olarak her geçen gün gelişmekte olan kültür turizmi, verimli meyve bahçeleri ve dünya mermer rezervinin yaklaşık % 10’unu bünyesinde barındıran yapısıyla Amasya ilinin mevcut yatırım potansiyelinin uluslararası platforma taşınarak yatırımcıların dikkatinin bölgeye çekilmesinin sağlanması

 Amasya ticaret ve sanayi odası bünyesinde dış ticaret departmanı oluşturularak, proje kapsamında kurulan bağlantıların sürdürülmesi ve yeni iş potansiyellerine yol açılarak Amasya nın dış ticaret  hacminin artırılması

Artan iş ve ticaret hacmine bağlı olarak bölgenin istihdam olanaklarının artırılması,

Proje ortağı İtalyan Birindisi Ticaret Odası ve İtalya Lucca ticaret odasıyla ve belirlenecek yurtiçinden ticaret odalarıyla kalıcı bağlantılar kurulması, birlikte ortaklaşa çalışma kültürünün geliştirilmesi ve uluslar ararsılaşmanın sağlanmasıdır.

Proje ortakları:

İtalyan Brindisi Ticaret Odası                                                                                              İtalyan Lucca Ticaret Odası

Projenin hedef grupları ve faydalanan kurumlar:

Amasya ve ilçelerinde ihracat yapan ve ihracat yapma potansiyeli olan 55 firma ve 15 turizm firması, Amasya ticaret ve sanayi odası personeli, Amasya ili ve ilçelerinde bulunan tüm ihracatçı ve yatırımcı firmalar. Projenin nihai faydalanıcıları ise; Amasya ve ilçelerinde mevcut durum itibariyle ihracat yapan ve ihracat yapma potansiyeli olan firmalar ve turizm sektöründe bulunan yaklaşık 70 firma ve aileleri (70 * 5 = 350 kişi -Ortalama 5 kişilik aile), proje kapsamında oluşturulacak platform kapsamında sanayi, tarım ve turizm sektörlerindeki yatırım potansiyelinin paylaşılması sonucu Avrupalı yeni ortaklarıyla işbirliği yapma şansı bulacak yaklaşık 15 firma, firma çalışanları ve aileleri  (15 firma*20 çalışan*5 kişi = 1500 kişi ), Amasya Ticaret ve Sanayi Odası personeli yaklaşık 10 kişi ile bölgenin artan yatırım ortamı ve ihracat kapasitesinden faydalanacak Amasya halkı ve yeni istihdam edilecek kişiler olarak  sayılabilir

Projenin fon aldığı program (AB Programı adı, Dünya Bankası kaynağı vb.):

Sivil Toplum Diyaloğu - AB Türkiye Odalar Formu

Projenin ana faaliyetleri:

1.Proje Ekibinin, Proje Ofisinin Oluşturulması ve proje basın açıklamaları ve tanınırlık toplantısı

2.Web Portalının Oluşturulması ve Geliştirilmesi

3.Yatırım Ortamı Tanıtım Dokümanlarının Hazırlanması

4.Amasya TSO ve İtalyan TSO çalışma yapılarının incelenmesi

5.Dış Ticaret Eğitimleri

6.İhracatçı Firmaların Belirlenmesi

7.Yurtdışı Firmalarının Belirlenmesi

8.Eşleştirme-Yatırım İmkânlarının Tanıtımı Organizasyonu

9.Dış Ticaret Departmanının Kurulması

10.Proje sonuçlarının ve katılımcı firmaların firma profillerinin yer aldığı sonuç raporlarının hazırlanması ve basılması

Proje bütçesi:

Eş finansman:

92.839,59 EURO

  9.283,96 EURO

Projenin uygulandığı bölgeler:

Amasya – İtalya (Lucca)

Projenin somut çıktıları:

Amasya ilinin tarım, sanayi ve turizm yatırım ortamını anlatan CD ve katalog hazırlandı, 1000’er adet basıldı.

Amasyalı firmaların dış ticaret danışmanlığını yapmak üzere oda tarafından istihdam edilen 1 yeni personel ve 2 oda personelinden oluşan dış ticaret departmanı kuruldu.

Amasyalı 70 firma ile uluslararası firmaların eşleşmeleri ve kalıcı işbirliği bağlantıları sağlandı.

İtalyan Lucca ve Brindisi Ticaret Odalarıyla ortak yürütülen proje sonucunda İtalyan Lucca Ticaret Odaları ile Amasya Sanayi ve Ticaret Odası arasında kalıcı işbirliği bağlantısı sağlandı.

Proje sonuç raporları hazırlandı

İrtibat kişisi:

Hale ERTOPÇU – Proje Koordinatörü

Başvuru Sahibi:

AMASYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Proje adı:

Amasya - Avrupa Ticaret Ağı Projesi  

Proje başlangıç tarihi ve süresi:

01 Aralık 2008 – 9 Ay

Projenin amacı:

Projenin Genel Amacı:

Amasya Ticaret ve Sanayi Odasının ilgili birimlerinin  dış ticaret konusunda kapasite artırımı amacıyla eğitimlerinin sağlanması, Oda bünyesinde bir dış ticaret departmanının kurulması, Amasya ve ilçelerindeki işletmelerin uluslararası firmalarla bir platformda buluşturulması, Amasya ilinin sanayi, tarım ve turizm sektörlerindeki yatırım potansiyelinin yurtiçi ve yurt dışı paydaşlarla ( Ticaret ve Sanayi Odaları, işletmeler, STK ve ilgili kamu ve özel kurumlar vs.) paylaşılması yoluyla Avrupa ve Türk iş dünyasının entegrasyonuna katkı sağlanmasıdır.

 

Projenin Özel Amacı:

Amasya ilinde ihracat potansiyeli yüksek olmasına rağmen yeterli şekilde ihraç edilemeyen ürünlerin belirlenerek tanıtımının yapılması  ve  ihracat potansiyelinin artırılması,

Özellikle 7500 yıllık tarihinin doğal sonucu olarak her geçen gün gelişmekte olan kültür turizmi, verimli meyve bahçeleri ve dünya mermer rezervinin yaklaşık % 10’unu bünyesinde barındıran yapısıyla Amasya ilinin mevcut yatırım potansiyelinin uluslararası platforma taşınarak yatırımcıların dikkatinin bölgeye çekilmesinin sağlanması

 Amasya ticaret ve sanayi odası bünyesinde dış ticaret departmanı oluşturularak, proje kapsamında kurulan bağlantıların sürdürülmesi ve yeni iş potansiyellerine yol açılarak Amasya nın dış ticaret  hacminin artırılması

Artan iş ve ticaret hacmine bağlı olarak bölgenin istihdam olanaklarının artırılması,

Proje ortağı İtalyan Birindisi Ticaret Odası ve İtalya Lucca ticaret odasıyla ve belirlenecek yurtiçinden ticaret odalarıyla kalıcı bağlantılar kurulması, birlikte ortaklaşa çalışma kültürünün geliştirilmesi ve uluslar ararsılaşmanın sağlanmasıdır.

Proje ortakları:

İtalyan Brindisi Ticaret Odası                                                                                              İtalyan Lucca Ticaret Odası

Projenin hedef grupları ve faydalanan kurumlar:

Amasya ve ilçelerinde ihracat yapan ve ihracat yapma potansiyeli olan 55 firma ve 15 turizm firması, Amasya ticaret ve sanayi odası personeli, Amasya ili ve ilçelerinde bulunan tüm ihracatçı ve yatırımcı firmalar. Projenin nihai faydalanıcıları ise; Amasya ve ilçelerinde mevcut durum itibariyle ihracat yapan ve ihracat yapma potansiyeli olan firmalar ve turizm sektöründe bulunan yaklaşık 70 firma ve aileleri (70 * 5 = 350 kişi -Ortalama 5 kişilik aile), proje kapsamında oluşturulacak platform kapsamında sanayi, tarım ve turizm sektörlerindeki yatırım potansiyelinin paylaşılması sonucu Avrupalı yeni ortaklarıyla işbirliği yapma şansı bulacak yaklaşık 15 firma, firma çalışanları ve aileleri  (15 firma*20 çalışan*5 kişi = 1500 kişi ), Amasya Ticaret ve Sanayi Odası personeli yaklaşık 10 kişi ile bölgenin artan yatırım ortamı ve ihracat kapasitesinden faydalanacak Amasya halkı ve yeni istihdam edilecek kişiler olarak  sayılabilir

Projenin fon aldığı program (AB Programı adı, Dünya Bankası kaynağı vb.):

Sivil Toplum Diyaloğu - AB Türkiye Odalar Formu

Projenin ana faaliyetleri:

1.Proje Ekibinin, Proje Ofisinin Oluşturulması ve proje basın açıklamaları ve tanınırlık toplantısı

2.Web Portalının Oluşturulması ve Geliştirilmesi

3.Yatırım Ortamı Tanıtım Dokümanlarının Hazırlanması

4.Amasya TSO ve İtalyan TSO çalışma yapılarının incelenmesi

5.Dış Ticaret Eğitimleri

6.İhracatçı Firmaların Belirlenmesi

7.Yurtdışı Firmalarının Belirlenmesi

8.Eşleştirme-Yatırım İmkânlarının Tanıtımı Organizasyonu

9.Dış Ticaret Departmanının Kurulması

10.Proje sonuçlarının ve katılımcı firmaların firma profillerinin yer aldığı sonuç raporlarının hazırlanması ve basılması

Proje bütçesi:

Eş finansman:

92.839,59 EURO

  9.283,96 EURO

Projenin uygulandığı bölgeler:

Amasya – İtalya (Lucca)

Projenin somut çıktıları:

Amasya ilinin tarım, sanayi ve turizm yatırım ortamını anlatan CD ve katalog hazırlandı, 1000’er adet basıldı.

Amasyalı firmaların dış ticaret danışmanlığını yapmak üzere oda tarafından istihdam edilen 1 yeni personel ve 2 oda personelinden oluşan dış ticaret departmanı kuruldu.

Amasyalı 70 firma ile uluslararası firmaların eşleşmeleri ve kalıcı işbirliği bağlantıları sağlandı.

İtalyan Lucca ve Brindisi Ticaret Odalarıyla ortak yürütülen proje sonucunda İtalyan Lucca Ticaret Odaları ile Amasya Sanayi ve Ticaret Odası arasında kalıcı işbirliği bağlantısı sağlandı.

Proje sonuç raporları hazırlandı

İrtibat kişisi:

Hale ERTOPÇU – Proje Koordinatörü

Etiketler :
FOTO GALERİLER
EN SON YAYINLANANLAR
İLGİLİ FAALİYETLER
SON YAYINLAR