Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Amasya Ticaret ve Sanayi Odası
YOZGAT TSO

Tarım Sektöründe Ekonomik Özgürlüğünü Kazanmış Kadınlarla Marka Yolculuğu

Tarım Sektöründe Ekonomik Özgürlüğünü Kazanmış Kadınlarla Marka Yolculuğu
Bu haber 30 Temmuz 2010 - 12:48 'de eklendi ve 447 kez görüntülendi.

Başvuru Sahibi:

AMASYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Proje adı:

Tarım Sektöründe Ekonomik Özgürlüğünü Kazanmış Kadınlarla Marka Yolculuğu  

Proje başlangıç tarihi ve süresi:

30 Temmuz 2010 – 12 Ay

Projenin amacı:

Genel Hedef;

Mesleki eğitimle kadınların vasıflılık düzeylerini artırmak, STK lar arasında işbirliği yaparak, kadınların ücretli işe yerleştirilmelerine imkan sağlamak, Kırsal kesimde kadın istihdamında karşılaşılan ataerkil aile ilişkileri içerisinde cinsiyet ayrımcılığının getirdiği sosyal baskıların kaldırılmasında katkıda bulunmak, Kadın ve erkeklerin iş ve aile yaşamında sorumlulukların uyumlulaştırılmasında fırsatlar oluşturmak,   Turizm sektörüne bağlı tarım sektörünün kadın iş gücüyle oluşturulması, Marka ürünlerin kadın istihdamıyla ekonomiye kazandırılması, tarımsal artık ürünlerin kadın el sanatlarında değerlendirilmesi, çevrenin korunarak sürdürülebilir tarım olanaklarının desteklenmesi, bölgede yöresel yemek kültürüne organik mutfak modülünün yerleştirilmesi,  

Özel Hedef;

Kültür markalı Amasya ili ve yöresinde yaşayan kadınların el sanatları ürünlerine hasır dokumacılığının kazandırılması, turizm sektörüne ve ihracata yönelik üretim çeşitliliğinin sağlanması, kooperatif kanalıyla kadın istihdamının kayıt altına alınması, yaratılacak yeni iş imkânları ile kırdan kente göçün önlenmesi, ekolojik turizmin başlatılması, marka bilincinin yerleştirilmesi

Proje ortakları:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü

Projenin hedef grupları ve faydalanan kurumlar:

Hedef grup olarak tanımlanan kadınların 20 tanesi, organik tarım ve globalgap eğitimi alıp tarımsal ürünler üreten ve pazarlayan en az ilköğretim okulu mezunu ve Şeyhsadi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne üye 50 kadın arasından seçilecektir. 20 kişi seçilirken sertifikalı üretim için ailelerinin yeterli arazi miktarı ve tarımsal makine parkına sahip olmaları koşulu aranacaktır. Mısır Calazından hasır dokumacılığı kursu alacak olan 20 adet işsiz kadın ise en az ilköğretim mezunu kadınlar arasından seçilecektir

Projenin fon aldığı program (AB Programı adı, Dünya Bankası kaynağı vb.):

AB / Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı

Projenin ana faaliyetleri:

Faaliyet 1.Proje Ekibinin oluşturulması ve temel eğitim kursunun düzenlenmesi ,                                                                                

Faaliyet 2.Proje merkezinin kurulması, proje portalının hazırlanması ve yayını,                                                                                          

Faaliyet 3: Basın toplantıları ile Projenin Duyurulması ,                     

Faaliyet 4.Projede eğitim alacak kursiyer kadınların belirlenmesi,              Faaliyet 5. Eğitim merkezlerinin kurulması,                                     

Faaliyet 6. Teorik ve pratik eğitimler ,                                             

Faaliyet 7.Konferans ve seminerler,                                               

Faaliyet 8. Şeyhsadi köyü  organik tarım alanlarının haritalanması,     Faaliyet 9. Turizm ve tarım sektörü ile projede eğitim alan kirsiyerlerin katıldığı ortak akıl toplantısı,                                                            

Faaliyet 10.AylıkToplantılar ve ara raporun hazırlanması,                

Faaliyet 11.Yurt içi geziler,                                                           

Faaliyet 12. İzleme ve Değerlendirme Komitesinin kurulması ve komite değerlendirme toplantıları ,                                                            

Faaliyet 13. Marka yolculugunun başlatılması,

Faaliyet 14. Kursa katılan kursiyerlerin değerlendirme sınavları,

Faaliyet 15. Amasya belediyesi organik ürünler semt pazarının kurulması Faaliyet 16. Kurs kapsamında üretilen ürünler Amasya ilinde sergilenmesi Faaliyet 17. Sektör fuarına katılım,                                                  

Faaliyet 18. Organik tarım ve globalgap eğitimi alan kursiyerlerin ürünlerinin sertifikalandırılması,                                                                        Faaliyet 19 .Slovakya yurt dışı gezisi ,                                               

Faaliyet 20. Şeyhsadi organik tarım üreticileri derneği,                       Faaliyet 21. Sertifika töreni ,                                                            

Faaliyet 22. Projeye ilişkin nihai rapor

Proje bütçesi:

Eş finansman:

111.302,47 EURO

  11.130,25 EURO

Projenin uygulandığı bölgeler:

Amasya – Ezinepazar Kasabası , Şeyhsadi Köyü

Projenin somut çıktıları:

Sonuç 1.Toplam 40 kadın organik tarım, globalgap ve el sanatları konusunda eğitim aldı, Amasya ilinde turizme dayalı tarımsal faaliyetlerde kadın istihdamı sağlandı,                                                                            Sonuç 2.Tarımsal ürün artıkları el sanatlarında değerlendirildi,                     Sonuç 3.Tarımsal üretimde istihdam edilen 40 kadının kayıtlı istihdamı sağlandı,                                                                                          

Sonuç 4. Turizm işletmelerinde yöresel yemeklerde aranan gıda güvenliği sağlanmış ve kaliteli bitkisel ürünlerin tedariki projede eğitim alan kadınlar tarafından sağlandı,                                                                                

Sonuç 5.Turizm işletmelerinde yöresel yemeklere sağlanan katkı ile işletmelerin işgücü kullanım oranı artırıldı,                                                          Sonuç 6. İşlenmiş, sertifikalı tarım ürünleri ile tarım sektöründe katma değeri yüksek ürünler elde edildi,                                                                   Sonuç 7. Şeyhsadi Organik Üreteciler Derneği Kuruldu                                       Sonuç 8. 40 kadının ekonomik özgürlüklerini kendi yetenek ve üretimleriyle sağlamaları sonucu kadının sosyal statüsünün güçlenmesine olanak sağlandı.                            

Sonuç 9. AB projelerinin uygulanmasının tanıtımı sağlandı ve çarpan etki sonuçları yayınlandı.                                                                                  Sonuç 10. Kursiyerlerin ürettikleri ürünler için ortak bir marka ve tescil işlemi yapıldı,                                                                                               

Sonuç 11. STK lar arası işbirliği geliştirildi.                                                        Sonuç 12. Amasya ilinde ilk kez organik ürünler semt pazarı kuruldu.

İrtibat kişisi:

Tuğba ULUTAŞ – Proje Koordinatörü

Başvuru Sahibi:

AMASYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Proje adı:

Tarım Sektöründe Ekonomik Özgürlüğünü Kazanmış Kadınlarla Marka Yolculuğu  

Proje başlangıç tarihi ve süresi:

30 Temmuz 2010 – 12 Ay

Projenin amacı:

Genel Hedef;

Mesleki eğitimle kadınların vasıflılık düzeylerini artırmak, STK lar arasında işbirliği yaparak, kadınların ücretli işe yerleştirilmelerine imkan sağlamak, Kırsal kesimde kadın istihdamında karşılaşılan ataerkil aile ilişkileri içerisinde cinsiyet ayrımcılığının getirdiği sosyal baskıların kaldırılmasında katkıda bulunmak, Kadın ve erkeklerin iş ve aile yaşamında sorumlulukların uyumlulaştırılmasında fırsatlar oluşturmak,   Turizm sektörüne bağlı tarım sektörünün kadın iş gücüyle oluşturulması, Marka ürünlerin kadın istihdamıyla ekonomiye kazandırılması, tarımsal artık ürünlerin kadın el sanatlarında değerlendirilmesi, çevrenin korunarak sürdürülebilir tarım olanaklarının desteklenmesi, bölgede yöresel yemek kültürüne organik mutfak modülünün yerleştirilmesi,  

Özel Hedef;

Kültür markalı Amasya ili ve yöresinde yaşayan kadınların el sanatları ürünlerine hasır dokumacılığının kazandırılması, turizm sektörüne ve ihracata yönelik üretim çeşitliliğinin sağlanması, kooperatif kanalıyla kadın istihdamının kayıt altına alınması, yaratılacak yeni iş imkânları ile kırdan kente göçün önlenmesi, ekolojik turizmin başlatılması, marka bilincinin yerleştirilmesi

Proje ortakları:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü

Projenin hedef grupları ve faydalanan kurumlar:

Hedef grup olarak tanımlanan kadınların 20 tanesi, organik tarım ve globalgap eğitimi alıp tarımsal ürünler üreten ve pazarlayan en az ilköğretim okulu mezunu ve Şeyhsadi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne üye 50 kadın arasından seçilecektir. 20 kişi seçilirken sertifikalı üretim için ailelerinin yeterli arazi miktarı ve tarımsal makine parkına sahip olmaları koşulu aranacaktır. Mısır Calazından hasır dokumacılığı kursu alacak olan 20 adet işsiz kadın ise en az ilköğretim mezunu kadınlar arasından seçilecektir

Projenin fon aldığı program (AB Programı adı, Dünya Bankası kaynağı vb.):

AB / Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı

Projenin ana faaliyetleri:

Faaliyet 1.Proje Ekibinin oluşturulması ve temel eğitim kursunun düzenlenmesi ,                                                                                

Faaliyet 2.Proje merkezinin kurulması, proje portalının hazırlanması ve yayını,                                                                                          

Faaliyet 3: Basın toplantıları ile Projenin Duyurulması ,                     

Faaliyet 4.Projede eğitim alacak kursiyer kadınların belirlenmesi,              Faaliyet 5. Eğitim merkezlerinin kurulması,                                     

Faaliyet 6. Teorik ve pratik eğitimler ,                                             

Faaliyet 7.Konferans ve seminerler,                                               

Faaliyet 8. Şeyhsadi köyü  organik tarım alanlarının haritalanması,     Faaliyet 9. Turizm ve tarım sektörü ile projede eğitim alan kirsiyerlerin katıldığı ortak akıl toplantısı,                                                            

Faaliyet 10.AylıkToplantılar ve ara raporun hazırlanması,                

Faaliyet 11.Yurt içi geziler,                                                           

Faaliyet 12. İzleme ve Değerlendirme Komitesinin kurulması ve komite değerlendirme toplantıları ,                                                            

Faaliyet 13. Marka yolculugunun başlatılması,

Faaliyet 14. Kursa katılan kursiyerlerin değerlendirme sınavları,

Faaliyet 15. Amasya belediyesi organik ürünler semt pazarının kurulması Faaliyet 16. Kurs kapsamında üretilen ürünler Amasya ilinde sergilenmesi Faaliyet 17. Sektör fuarına katılım,                                                  

Faaliyet 18. Organik tarım ve globalgap eğitimi alan kursiyerlerin ürünlerinin sertifikalandırılması,                                                                        Faaliyet 19 .Slovakya yurt dışı gezisi ,                                               

Faaliyet 20. Şeyhsadi organik tarım üreticileri derneği,                       Faaliyet 21. Sertifika töreni ,                                                            

Faaliyet 22. Projeye ilişkin nihai rapor

Proje bütçesi:

Eş finansman:

111.302,47 EURO

  11.130,25 EURO

Projenin uygulandığı bölgeler:

Amasya – Ezinepazar Kasabası , Şeyhsadi Köyü

Projenin somut çıktıları:

Sonuç 1.Toplam 40 kadın organik tarım, globalgap ve el sanatları konusunda eğitim aldı, Amasya ilinde turizme dayalı tarımsal faaliyetlerde kadın istihdamı sağlandı,                                                                            Sonuç 2.Tarımsal ürün artıkları el sanatlarında değerlendirildi,                     Sonuç 3.Tarımsal üretimde istihdam edilen 40 kadının kayıtlı istihdamı sağlandı,                                                                                          

Sonuç 4. Turizm işletmelerinde yöresel yemeklerde aranan gıda güvenliği sağlanmış ve kaliteli bitkisel ürünlerin tedariki projede eğitim alan kadınlar tarafından sağlandı,                                                                                

Sonuç 5.Turizm işletmelerinde yöresel yemeklere sağlanan katkı ile işletmelerin işgücü kullanım oranı artırıldı,                                                          Sonuç 6. İşlenmiş, sertifikalı tarım ürünleri ile tarım sektöründe katma değeri yüksek ürünler elde edildi,                                                                   Sonuç 7. Şeyhsadi Organik Üreteciler Derneği Kuruldu                                       Sonuç 8. 40 kadının ekonomik özgürlüklerini kendi yetenek ve üretimleriyle sağlamaları sonucu kadının sosyal statüsünün güçlenmesine olanak sağlandı.                            

Sonuç 9. AB projelerinin uygulanmasının tanıtımı sağlandı ve çarpan etki sonuçları yayınlandı.                                                                                  Sonuç 10. Kursiyerlerin ürettikleri ürünler için ortak bir marka ve tescil işlemi yapıldı,                                                                                               

Sonuç 11. STK lar arası işbirliği geliştirildi.                                                        Sonuç 12. Amasya ilinde ilk kez organik ürünler semt pazarı kuruldu.

İrtibat kişisi:

Tuğba ULUTAŞ – Proje Koordinatörü

Etiketler :
FOTO GALERİLER
EN SON YAYINLANANLAR
İLGİLİ FAALİYETLER
SON YAYINLAR